Okul Öncesi Oyunların Çocuklar Üzerinde Nasıl Bir Faydası Var? - kadinvsaglik.com

Okul Öncesi Oyunların Çocuklar Üzerinde Nasıl Bir Faydası Var?

Okul Öncesi Oyunlar

Okul öncesi dönem, bireyin en hızlı geliştiği ve uyaranlara en açık olduğu dönemlerden biridir. Çocukların gelişimlerinin ve öğrenmelerinin çok hızlı olduğu bu dönem eğitim açısından çok önemlidir ve bu eğitim etkinliklerinin rastlantıya bırakılması söz konusu değildir. Bu sebeple çocuk için çok iyi planlanmış bir eğitim çevresinin oluşturulması önem taşımaktadır.

Okul öncesi eğitimcilerinin çocuğa verecekleri eğitimin faydalı olabilmesi, bu çağ çocuğunun gelişim özelliklerine uygun özel öğretim yöntemleri dikkate alınarak hazırlanan bir programla mümkündür. Tabii ki okul öncesi öğretim programlarının içeriğinde daha çok yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemine dayalı olan okul öncesi oyunlar yer almaktadır.

Okul öncesi oyun olarak adlandırılan bu etkinliklerin içeriği, eğitimin ilke, hedef ve değerlerine uygun olarak biçimlendirilmiş olmalıdır.

Okul öncesi eğitim döneminde çocuklar, ilköğretime hazırlanırlar. Bu sırada paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve grupla çalışmayı öğrenirler.

Okul öncesi eğitimin amacı çocukları ilköğretime hazırlamak, çocukların Türkçe dilini daha iyi konuşmalarını sağlamak, ailesinden ayrı olarak okulda zaman geçirme alışkanlıklarını kazandırmaktır.
okul öncesi oyunların çocuklar üzerinde nasıl bir faydası var
Çocuğun var olana yeteneklerini görünür hale getirmek, ondaki cevheri ortaya çıkarmak ancak okul öncesi oyunları ile mümkündür. Bu dönemde yüksek öğrenme potansiyeline sahip olan çocuğu, eğitimin ilke ve amaçlarına uygun olarak formatlanmış okul öncesi oyunlar ile ilköğretime hazırlamak mümkündür. Bu şekilde çocuklar uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı iletişim ortamında, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterme imkanı yakalayacaklardır.

Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek için, çocukların gelişim özelliklerini ve bu dönemdeki ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmek gerekir. Artık erken çocukluk dönemindeki gelişmeler ve  “okul öncesi eğitim” dediğimiz kreşlerle başlayan dönem sadece anne-babaların üstesinden gelebileceği bir konu olmaktan çıkmıştır. Bu dönemde çocuğun oynayacağı oyunlar, eğitsel değeri olan 4 yaş zeka oyunu, 4-5 yaş oyunları, okul öncesi oyunu vb. alanında uzman eğitimciler tarafından hazırlanmış olmalıdır.

Çocuğun bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal zihin ve dil gelişimlerini sağlayacak olan okul öncesi oyunlar, çocuğun daha sonraki hayatında önemli rol oynayacaktır. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda yetişmesi, gelişimini sürdürmesi büyük önem taşımaktadır.

Birçok gelişmiş ülkede okul öncesi eğitim zorunlu hale gelmiştir. Bizim ülkemizde de son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için bazı projeler uygulamaktadır. Eğitim Fakültelerinin, okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde, okutulan programa okul öncesi oyunlar ile ilgili dersler konulmuştur.

Hiç yorum yok