Süt Parası Ne Kadar ve Nasıl Alınır - kadinvsaglik.com

Süt Parası Ne Kadar ve Nasıl Alınır

Süt Parası Nasıl Alınır

Devletin çalışan ya da çalışmayan annelere her çocuk için ödediği para desteği süt parası olarak isimlendirilir. Bu proje Aile ve Sosyal Politika Bakanlığınca yürütülmekte olup son yıllarca çok sayıda yeni doğan bebek için ödeme yapılmıştır. Emzirme ödeneği olarak da bilinen süt parası çocuk sahibi olan annelerin aldığı sosyal yardımdır. Emzirme ödeneği sigorta kollarından biri olan analık sigortası kapsamında yapılan sosyal sigorta yardımlarından biri olmaktadır.

Sigortalı olan kadına ya da sigortalı olmayan eşi doğum yapmış olan sigortalı erkeğe süt parası verilmektedir. Her çocuğa yaşaması koşulunda doğum tarihi dikkate alınarak Kurum Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek Bakan’ın onaylaması ile emzirme ödeneği verilmesi uygun görülmüştür. Devletin belirli koşulları sağlayan kişilere ödediği bu yardım ile ailelerin yeni doğan bebek masrafları hafiflemekte ve uygulamadan pek çok sayıda vatandaşın yararlanması ile bebeklerin hastane ve beslenme masrafları ile giderleri karşılanabilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca süt parası yardımları çocuk sahibi olmaya teşvik etmekte ve yeni çocuk sahibi olanlara destek vermesi nedeniyle oldukça yararlı olan bir uygulamadır.
Süt Parası Ne Kadar ve Nasıl Alınır

Süt Parası Ne Kadar

Süt parası alınabilmesi için annelerin başvuru yapması gerekmektedir. Her yıl süt parası fiyatları değişme göstermektedir 2018 yılında 149 TL olarak belirlenmiş olup ödemeyi alma koşulları arasında annenin çalışıyor olması şartı aranmamaktadır. Süt parası alabilecek olan kişiler kapsamında SSK’lı çalışanlar ve BAĞ-KUR’lu çiftçiler, esnaflar, muhtarlar, şirket ortakları bulunmaktadır. Emzirme ödeneği her çocuk için bir defalık yapılan bir ödemedir.

Süt Parası Alma Koşulları

Bu ödemeyi alabilmek için;
  • kadının analık sigortasından sigortalı olarak çalışması, 
  • kendi işini yapıyor olması ya da, 
  • eşinin sigortalı bir işte çalışması, 
  • kendi işini yapması yeterli görülmektedir. 
Devletin annelere sağladığı iki çeşit doğum yardımı bulunmakla beraber ilk doğan bebeğe 300 lira, ikinci bebeğe 400, üçüncü çocuğa ise 600 liraya kadar çıkabilen doğum yardımı ödemesi süt parası dışında devletin yaptığı diğer bir ikinci uygulamadır. Toplamda ise 3 çocuk için devletin anneye ödediği miktar bin 300 TL olmaktadır. Bu ödemenin yapılma koşulları arasında annenin çalışma şartı bulunmamaktadır.

Süt Parası Başvurusu

Süt parası başvurularında sistemin ilk uygulamaya konulduğu zamanlarda başvuru sırasında müdürlük doğum belgesi istemekteydi. Fakat müdürlükler tarafından artık buna gerek duyulmamakta Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden kontrol yapılmakta ve böylece doğuma ait bilgilere ulaşılabilmektedir. Sistemin sağladığı bu kolaylık ile müracaatlar daha basit şekilde yapılabilmektedir.

Emzirme ödeneği için başvuru Süt Parası Talep Dilekçesi aracılığıyla da yapılabilmekle birlikte başvuruların sigortalı çalışanlar açısından şartları arasında işyerinin kayıtlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Süt parası alma koşulunu sağlayan diğer kişiler ise kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüğüne başvurarak devletin sağladığı süt parası yardımından faydalanabilirler.

Süt Parası Alınma Süresi

En çok merak edilen sorular arasında süt parasının kaç ay alındığı yer almaktadır. SGK tarafından yapılan bu yardımın yürütülmesi ve ödeme işlemlerini bu kurum gerçekleştirmektedir. Süt parası doğumdan sonraki 6 aylık dönemde verilmektedir. İlk 6 ay koşulu olmamakla beraber süt parası alabilmek için şartları sağlayan ebeveynler ödeneğin çıkmasından 5 yıl içinde bir süre zarfında yararlanabilmektedirler. 5 yıl geçtikten sonra başvuruda bulunulması halinde süt parası zaman aşımı nedeniyle verilmemektedir. Mağdur durumda kalınmaması için zamanında başvuru yapılarak yardımdan yararlanmakta fayda vardır.

Süt parası ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise anne ile babanın resmi nikahı olmasıdır. Resmi nikahın bulunmadığı durumlarında süt parası yardımından faydalanılamamaktadır. Yapılacak başvuru için çocuğun kimliği gerekli olmaktadır. Yeni doğan bebeğin henüz kimliği çıkarılmadıysa geçici kimlik belgesi müracaatta yeterli görülmektedir.

Kaynak : https://www.ssk.biz.tr/sut-parasi-basvurusu-2018-sut-parasi-nasil-alinir/


Hiç yorum yok